Bảng sự kiện - Vào Game ấn F5

Sự kiện SubServer Thời Gian Phần Thưởng Ghi Chú
Hỗn Nguyên Lâu 5 01:00 - 05:00 - 09:00
13:00 - 17:00
Các loại ngọc
Đồ thần
Vào Server ấn F5 để xem giờ
6 21:00
Quảng Trường Quỷ VIP 2-5 00:00 - 08:00 - 12:00
16:00 - 18:00
Sub 2: Tiêu diệt 800 quái nhận B S C L
Sub 5: Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
 
6 22:00 Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
Lâu Đài Máu VIP 2-5 08:30 - 12:30 - 14:30
16:30 - 18:30
Sub 2: Tiêu diệt 800 quái nhận B S C L
Sub 5: Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
 
6 21:30 Tiêu diệt 600 quái nhận B S C L
Sự Kiện Thỏ Ngọc 5 11:15 - 15:15 Zen, B S C L Davias 2 
6 23:15
Sự Kiện Mùa Hè 5 09:15 - 13:15 Zen, Item Exc, B S C L Lorencia 205 225 
6 21:15
Loạn Chiến PK 6 /dangkypk
20:00
Các loại ngọc, WCoin, Box Lệnh : /dangkypk
Medusa 6 Swamp of Calmness
21:45
Box Medusa  
Selupan Raklion 5 12:45 - 22:45 Mở sau 10 ngày
Box Selupan, PCPoint
 
Boss Vàng - Kim Long 5 07:30 - 11:30 - 15:30 Box Kundun, PCPoint  
6 19:30
Kundun 5-6 Sau giờ bảo trì (06:00)
Hồi sinh sau 12h
Item cấp cao
Đồ thần, Các loại Box
 
Đập Trứng Hứng Ngọc 6 19h45 - 19h55 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh, ...
Hướng dẫn
Siêu Boss 6 20:10 - 20:30 Box Medusa, Box Selupan, Box Vũ Khí,
Box Hoàng Kim, ...
Hướng dẫn
Lâu Đài Hắc Ám 6 20h35 - 20h55 WCoin, B S C L
Ngọc Sáng Tạo, Đá Nguyên Thủy, Đá Hộ Mệnh, Box Quỷ Vương ...
Hướng dẫn
Red Dragon 6 20:05 Wcoin, Item, Ngọc, Box  
Thủ Lĩnh Erohim ... 6 Devil VIP 22:00 Wcoin, Item, Ngọc, Box  


Hệ thống rơi vật phẩm

Hình ảnh Tên Box Vật phẩm nhận được Nguồn gốc
Box Vũ Khí Cấp Thấp Vũ khí hoàn hảo cấp 1 -> 5 Train quái, Loạn chiến PK
Box Khiên Các loại khiên hoàn hảo cấp 1 -> 7 Train quái, Loạn chiến PK
Box Rồng Đỏ Random cụm 10, 20, 30 Ngọc Ước Nguyện, Tâm Linh, Sinh Mệnh Đánh Boss Rồng Đỏ, Event
Box Quỷ Vương Trang bị hoàn hảo cấp 1 -> 6 Đánh Boss Quỷ Vương, Kundun
Box Medusa Trang bị hoàn hảo cấp 1 -> 6 Đánh Boss Medusa, Kundun
Box Selupan Trang bị hoàn hảo cấp 6, 7 Đánh Boss Selupan, Kundun
Box Thủ Lĩnh Erohim Trang bị hoàn hảo cấp 6, 7 Đánh Boss Erohim, Kundun
Box Vũ Khí Vũ khí hoàn hảo cấp 1 -> 7 Đánh Boss Selupan, Erohim, Kundun, Event
Box Trang Bị Cấp Cao Trang bị hoàn hảo 380 Train quái, Đánh Boss, Nâng cấp bằng MU Coin
Box Vũ Khí Cấp Cao Vũ khí hoàn hảo 380 Train quái, Đánh Boss, Nâng cấp bằng MU Coin
Box Hoàng Kim Item cực hiếm Đánh Boss Kundun, Event, cập nhật sau ...

Qùa nạp trong Server Tháng 11TOP Server Quyền Lực

STT Tên nhân vật Level Reset
1 TocBac 400 91
2 VipSV 400 91
3 MGYh 400 91
4 Autorun 400 91
5 VuongGia 400 91
6 EFVN 400 91
7 EFxinh 400 91
8 DKxinh 400 91
9 SieuChuoi 400 91
10 QUYVUONG 400 91
STT Tên nhân vật PC Point
1 SieuChuoi 39700
2 VipSV 18740
3 SMVoDanh 18302
4 EffXinh 7400
5 TocBac 1750
6 EFxinh 1600
7 RFxinh 900
8 QUYVUONG 300
9 VuongGia 250
10 ZEUSS 100


TOP Server

STT Tên nhân vật Level Reset
1 DauBaBa 400 440
2 KeSiTinh 400 435
3 Helen 400 435
4 BoyBen 400 435
5 BigBoss 342 432
6 MisJu 305 432
7 MenBer 192 432
8 DKNY 343 431
9 TieuNguNhi 319 431
10 BaoNam 309 431
STT Tên nhân vật PC Point
1 Helen 101322
2 SUMTOAC 49854
3 KeSiTinh 36100
4 TuanRuby 27198
5 ZEUS 26300
6 McBaBy 22026
7 Top4 16708
8 321456 15462
9 EFTOAC 12522
10 TenNhanVat 12086


Lịch Trình

Thời gian Mở tính năng Ghi chú
Sau 5 ngày Quy đổi MU Coin -> vnđ
Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 2 Opt
Mở Event Rồng đỏ
 
Sau 10 ngày Rơi Lông Vũ
Mở Vũ Khí Rồng
Mở Event Thủ Lĩnh Erohim
 
Sau 30 ngày Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 3 Opt
Mở Set Thần cấp 7
Mở Event Boss Nhân Mã
Mở tính năng Pet
 
Sau xx ngày Mở Box Trang Bị Cấp Cao
Mở Box Vũ Khí Cấp Cao
 
Sau 180 ngày Mở Ngọc Hoàn Hảo lên 6 Opt
Cập nhật sau ...